රනිල්-මහින්ද-‌‌‌මෛත්‍රී එකතුවෙලා රට ‌ලෝක යුද්ධයකට අදලා දාලා – පුබුදු ජයගොඩ

රනිල්-මහින්ද-‌‌‌මෛත්‍රී එකතුවෙලා රට ‌ලෝක යුද්ධයකට අැදලා දාලා – පුබුදු ජයගොඩ

රනිල්-මහින්ද-‌‌‌මෛත්‍රී එකතුවෙලා රට ‌ලෝක යුද්ධයකට අදලා දාලා – පුබුදු ජයගොඩපසුගිය 24 දින කටුනායක ‌ගොඩබැස්සූ ඇමෙරිකා ඒක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවට අයත් අත්භූත ගුවන් යානයක් ගැන වාර්තා විය. එම ගුවන් යානය භාවිතා කරමින් ඇමෙරිකාවට යුධ කටයුතු සඳහා ‌‌සේවා සැපයීමක් සිදුකරන බවද වාර්තා ‌වේ. ‌මේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂයේ අදහස ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ‌පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් 2019 ජනවාරි 31 දින පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡා‌ෙවේදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ‌ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ සහෝදරයා දැක්වූ අදහස්…සම්පූර්ණ කතාව – https://youtu.be/pt009KwrDy4

Posted by Front Line Socialist Party on Thursday, January 31, 2019
(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment