ඉතා ප‍්‍රසිද්ද කලාකරුවන් කොකේන් ජාවාරමේ.. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් කොකේන්වලට ඇබ්බැහි වෙලා..

16/1/17 ආශාවරී Music Video එක Release කරපු 2017 ජනවාරී මාසයේදී මම කිව්වා ලංකාවේ කළාකරැවෝ / තරැණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා කොකේන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා කියලා. හැමෝම ආශාවරී Music Video එකේ දැක්කේ හෙලුව ඒ Music Video එක විහිලුවකට අරගෙන ආතල් එකක් ගත්තා මිසක් ඒකේ ඇතුලේ මම කියපු පනිවිඩය දැක්කේ බොහොම සුලු පිරිසක් 🙏තවමත් රටේ ලොකු නමගිය ඔයාලා ආදරය කරන කළාකරැවෝ කොකේන් ගන්නවා පමනක් නොවේ ඩීල් කරනවා ලොකුවට ඔව් මම වගකීමෙන් කියන්නේ !!!

Posted by IRAJ on Thursday, February 7, 2019
(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment