ඩඩ්ලි සිරිසේන අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම කියා දෙයි

" මම මගේ උසස් අධ්‍යාපනය සාර්ථකව නිමා කළ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒත් මම අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම් වගේම අගනාකම් හොඳට හඳුනගත්ත කෙනෙක්. මම අද මගේ දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා, මට මඟ හැරුණු තැන් සියල්ල ඔවුන්ට පෙන්වල දීලා තියනවා. මගේ මේ ගමන තුලදි ඔවුන් මට හයියක් වෙලා තියෙන්නෙ මම ඒ ලබා දුන්න අධ්‍යාපනය නිසාවෙන්. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ ඇති වටිනාකම කිසිවිටකත් අවතක්සේරු කරන්න එපා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, මගේ පුද්ගලික ධනය පවා දිළිඳු පවුල් වල දරුවන්ගෙ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් මම වියපැහැදම් කරන්නෙත් ඒ නිසාමයි.."" ඒ නිසා දෙමවුපියනි, ඔබේ දරුවන්ට හොඳින් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න අමතක කරන්න එපා. අධ්‍යාපනය මඟින් රටට හොඳ විනයගරුක පුරවැසියෙක් දායක කරනව වගේම, ඔවුන් තුල ඇති නිර්මාණාත්කම හැකියාව,අභියෝග ජයග්‍රහණය කිරීම සහ කණ්ඩායම් කුසලතා වර්ධනය කරවනවා. ඒ නිසා ඔබේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනයේ ඇති වටිනාකම් කියා දෙන්න කිසිවිටකත් අමතක කරන්නට එපා.."#ConnectWithDudley #BetterFuture ❤

Posted by Dudley Sirisena on Friday, February 1, 2019
Image may contain: 1 person, smiling, text

(Visited 48 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment