බස්නාහිර පළාත් සභාව එක දවසකට ලක්ෂ 05ක් කනවා

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ රැස්වීම් පැවැත්වෙන එක් දිනක වියදම රුපියල් 574,914ක් බව සභාපති සුනිල් විජේරත්න මහතා ඊයේ (21) පැවසීය.

මෙම වියදමට විදුලිය ජලය වියදම් ඇතුළත් නොවන අතර 

එය ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාර සඳහා වැය වන මුදල සේ ගත හැකි බව ද සභාපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේත්ය.  ඔහු මේ බව පැවසුවේ ජනතා විමුක්ති  පෙරමුණේ මන්ත්‍රී සරන් පතිරණ මහනා විසින් සෞඛ්‍ය. දේශීය වෛද්‍ය, සමාඡ  සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය සුමිත් ලාල් මෙන්ඩිස් මහතාට යොමු කරන ලද ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

2018 වර්ෂයේ පළාත් සභා රැස්වීම් පැවැත්වූ වාර ගණන, එක් රැස්වීම් වාරයකට වැය වන මුදල, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහභාගිත්වය කොපමණදැයි සරත් පතිරණ මහතා විමසා තිබූ අතර අදාළ
අමාත්‍යවරයා සභාවට පැමිණ නොසිටි බැවින් සභාපතිවරයා ඊට පිළිතුරු සැපයීය.

2018 වසරේ සතරව පවත්වා ඇති දින ගණන 24කි. මෙම දින විසිහතරෙන් දින පහක් පමණක් පැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් කීප දෙනකුම සිටින බව ද දින හයක් හා දින හතක් පමණක් පැමිණී මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනකු සිටින බව ද සුනිල් විජේරත්න මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

(මුදිතා දයානන්ද) 

(Visited 20 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment