නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පෞද්ගලික රෝහල රජයට ගැනීම සම්බන්ධ විමර්ශන ඇරඹේ

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පෞද්ගලික රෝහල රජයට පවරාගත් බව පවසමින් ප්‍රෝඩාකාරීව ජනතා මුදල් රෝහලේ වියදම් සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇති බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත සිදුකළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධව විමර්ශන ආරම්භ කරන බව නිවේදනය කර ඇත.

ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව පවසා ඇත.

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පෞද්ගලික රෝහලේ හෙද කාර්ය මණ්ඩල 30ක් සඳහා කාසල් වීථියේ කාන්තා රෝහල මගින් වැටුප් සහ අතිකාල දීමනා ගෙවීමට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ගොනුකළ පැමිණිල්ලේ දැක්වේ.

එසේම කිරිගවයින් ආනයනය කිරීමේදී සිදුව ඇති වංචාවක් සම්බන්ධව සහ ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනය සම්බන්ධ මූල්‍ය වංචාවක් පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇතැයි ද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

2015 සිට වසර හතරක කාලය තුළ රාජ්‍ය ආයතන තුළ සිදුව ඇති වංචා සහ දූෂණ සෙවීමට මම ජනාධිපති කොමිසම පත්කර ඇත.

(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment