ඩොලර් මිලියන 10 ක ආයෝජනයකින් එළි දකින බණ්ඩාරගම Flexicare වෛද්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවට මුල්ගල් තැබේ

එක්සත් රාජධානියේ Flexicare සමූහයේ පූර්ණ අයිතිය සහිත Flexicare Lanka (Pvt) Ltd සමාගම බණ්ඩාරගම තුළ නවීනතම නවීන පහසුකම් සහිත නවීන පහසුකම් රැසක් ස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් වන අතර එහි ආයෝජන ආයෝජක පුවරුව වන ඩොලර් මිලියන 10 ක ආයෝජනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමත වයාපෘතියකි.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය, වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ විදුලි බල ශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් Flexicare Lanka (Pvt) Ltd වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත

ආයතනයේ මුල්ගල් තබා වැඩ ඇරඹීමේ කටයුතු  (11) අංක 382/X, කුඹුක පාර, රයිගම, බණ්ඩාරගම යන ස්ථානයේදී ආරම්භ විණි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවන නිෂ්පාදිතයන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අපනයනය කිරීමේ අරමුණෙන් වෛද්‍ය උපකරණ සහ උපාංග සඳහා අංගසම්පූර්ණ පහසුකම් සලසන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වේ. නිෂ්පාදනයෙන් 90% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපනයනය කරනු ලබන අතර නිෂ්පාදන භූමියේ පූර්ණ වාණිජකරණය තුළ සේවකයින් 600 කට රැකියා සැපයීම රටට සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ගෙන ඒමට කටයුතු කරනු ලබන බව සමාගම කියා සිටී. නිෂ්පාදන සඳහා දේශීය බෙදා හැරීම ටෙක්නොමඩික්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් ප්රයිවට් ලිමිටඩ් හරහා කළමනාකරණය කරනු ලැබේ.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment