නළුවන් නැතිවීමෙන් ජපාන නිල් චිත‍්‍රපට කර්මාන්තය දැඩි අර්බුදයක

ජපාන නිල් චිත්‍රපට කර්මාන්තය දැඩි අර්බුදයකට යොමු වී ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරනවා.ප්‍රමාණවත් පරිදි පිරිමි රංගන ශිල්පීන් නොමැති නිසා මේ අර්බුදය හටගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එරට නිල් චිත්‍රපට නිළියන් 10,000 ටම සිටින්නේ පිරිමි ශිල්පීන් 70 දෙනෙකු පමණක් බවත් දැනගන්නට ලැබෙනවා.

සාමාන්‍ය යෙන් මසකදි නව චිත්‍රපට 4000 ක් පමණ වෙළඳපොලට නිකුත් වන අතර ඉල්ලුම ඊට වඩා බොහෝ සෙයින් ඉහළ බවද වාර්තා වනවා.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment