වඩා විශාල විදුලි අර්බුදයක් ලබන වසරේදී

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට විරුද්ධව විවිධ පිරිස් විවිධ ප්‍රකාශ සිදු කළද, එම බලාගාරය නොමැති වූවා නම් දිනකට පැය 12කට වැඩි කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

අඩු වියදම් විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමට එරෙහි විරෝධතා නිසා ලබන වසරේදී මීට වඩා වැඩි විදුලි අර්බුදයක් ඇතිවිය හැකි බවද එම සංගමයේ සභාපති, ඉංජිනේරු සෞම්‍ය කුමාර වඩුගේ මහතා සඳහන් කළේය.

බලාගාර ඉදිකිරීමට ලබා නොදී වැඩි මිලට හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීමේ ජාවාරම් ක්‍රියා සිදුවන බවද (03දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ඔහු පැවසීය.

නොරොච්චෝලය ගල්අඟුරු බලාගාරයට එරෙහිව ප්‍රකාශ සිදු වුවත් මේ වනවිට රටේ විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් 45%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනුයේ නොරොච්චෝල බලාගාරයෙන් බවද ඔහු පැවසීය.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment