අවුරුද්දට සිරකරුවන් බලන්න දින 5ක්

සිංහල හා හින්දු අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර ගත රැදවූවන් බැලීම සඳහා  ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්ට මෙවර දින 5 ක් ලබාදිමට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.
මීට පෙර සිංහල හා  හින්දු අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර රැදවූවන් බැලීමට ඔවුන්ගේ පවුල්වලට අවස්ථාව ලැබුණේ අවුරුදු දිනය හා තවත් එක් දිනක් පමණි.
නමුත් එම දිනයන්හි පවතින ප‍්‍රවාහන දුෂ්කරතාද සැලකිල්ලට ගෙන බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.
ඒ අනුව මෙවර  අපේ‍්‍රල් මස 13 සිට 17  දක්වා බන්ධනාගාර රැදවූවන් බැලීමට ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

(Visited 24 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment