කොන්දොස්තර නැතිව බස්රිය ගමනාන්තයට ගිහින්

(නයිනමඩම – චන්දන ප්‍රනාන්දු) වෙන්නප්පුව කිරිමැටියාන මාර්ගයේ ධාවනය වූ ශ්‍රී ලංගම බස් රථයක කොන්දොස්තරවරයා මග දමා බස් රථය තම ගමනාන්තය වූ කිරිමැටියාන දක්වා ධාවනය වූ පුවතක් පසුගියදා වාර්තා විය. 

වෙන්නප්පුව නගරයේ සිට කිරිමැටියාන දක්වා ධාවනය වූ වෙන්නප්පුව ඩිපෝවට අයත් ලංගම බස් රථය ලුණුවිල නගරයට ළඟා වූ පසු විනාඩි කීපයක් එම ස්ථානයේ නතර කර තැබෙන නිසා කොන්දොස්තර මහතා බස් රථයේ පිටුපසම සිට අසල කඩයකට ගොස් රීලෝඞ් එකක් දමාගෙන එන්නම් යැයි රියැදුරාට කියා බසයෙන් බැස ගොස් සිටි අතරතුර එය නොදැනුණු රියැදුරු, කොන්දොස්තරවරයා එම ස්ථානයේ දමා බස් රිය ඉදිරියට ධාවනය කර තිබේ. කොන්දොස්තරවරයා රීලෝඞ් එක දමාගෙන මාර්ගයට එද්දී බස් රථය නොමැති බව දැක කලබලයට පත්වී බස් රථයේ රියැදුරාට දුරකතන ඇමතුමක් ගත්තත් එයද වැඩ නොකිරීම නිසා කිසිවක් කරකියාගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්වූ බව වාර්තා විය. විනාඩි 10කින් පමණ මාර්ගයේ පැමිණි යතුරුපැදියක් නවතාගෙන එහි නැගි කොන්දොස්තරවරයා බස් රථය පිටුපසින් ගියත් බස් රථය කිරිමැටියාන නගරය දක්වා වූ කිලෝ මීටර් 4 ක පමණ දුරක් වූ ගමනාන්තයටම ගොස් තිබිණි. තමන් මග දමා පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් කොන්දොස්තරවරයා විමසීමේදී රියැදුරා පවසා ඇත්තේ තමන් සිතුවේ කොන්දොස්තරවරයා බස් රථයේ සිටින බවත් මගීන් 4ක් පමණ බස් රථයේ සිටි නිසා ඉදිරියට ගමන් ගත් බවත්ය.

(Visited 30 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment