සමාජ ජාලා තහනම ඉවත් කරන්න ගම්මන්පිලගෙන් ඉල්ලීමක්

සමාජ ජාලා තහනම ඉවත් කරන මෙන් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කරන බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ පක්ෂ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

 (26) පැවැති පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ මාධ්‍ය හමුවේ දී ඒ මහතා මෙම අදහස් පල කර සිටියේය.

“රටේ ප්‍රශ්නයක් වුණු ගමන් සමාජ ජාලා තහනම් කරන ලොව එකම රට ලංකාවයි. 

තාක්ෂණය දියුණු ලෝකයේ සමාජ ජාලා තහනම විහිළුවක්.

අද කවුරුත් වරචුවල් ප්‍රයිවට් නෙට්ර්වක් හෙවත් වී.පි.එන් භාවිතා කර සමාජ ජාලා වලට ගොඩ වෙනවා.

තහනම තිබිය දී ජනාධිපති අගමැති සමාජ ජාලා වලට පණිවිඩ එකතු කරනවා. 

ඒ නිසා ලෝකය ඉදිරියේ තවදුරටත් විහිළුවක් නොවී මේ තහනම් ඉවත් කරන මෙන් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment