රට රකින පොලිසියට අතුරුපස දීමනාවක්

පොලිස් නිලධාරීන්ට සැහැල්ලූ අතුරුපසක් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති සී. ඩී. වික‍්‍රමරත්න, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ. ඒ ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා මේ දිනවල අතිරේක රාජකාරීවල යෙදී සිටින නිලධාරීන් සඳහාය.

කිසියම් නිලධාරියෙක් පැය 10ත් 12ත් අතර කාලයක් නොකඩවා රාජකාරී සිදු කරන්නේනම් එක් අයෙකුට දිනකට රුපියල් 75ක් බැගින්ද, පැය 12කට වැඩි කාලයක් නොකඩවා රාජකාරී සිදු කරන්නේනම් එක් අයෙකුට දිනකට රුපියල් 100 බැගින් ද වෙන් කරන ලෙසයි උපදෙස් දී ඇත්තේ. 

(Visited 235 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment