ව්‍යාපාරිකයෝ ත්‍රස්තයන්ට කෝටි ගණන් මුදල් දීලා

විජයානි එදිරිසිංහ

තවුහිද් ජමාත් ත්‍රස්ත සංවිධානයට බිලියන ගණන් වත්කම් සපයා ගැනීම පිණිස කෝටි ගණන් මුදල් ලබා දුන් කෝටිපති මුස්ලිම් ජාතික ව්‍යාපාරිකයන් රැසක් හදුනාගත් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ අතරින් කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ රත්තරන් වෙළෙද ව්‍යාපාරිකයකුද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

තවත් ව්‍යාපාරිකයන් ගණනාවක් අත් අඩංගුවට ගැනිමට කටයුතු කරගෙන යන අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එම ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ගිණුම් ආදියද පරික්ෂාවට ලක් කර තිබේ.

දැනට අත් අඩංගුවේ සිටින කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනාගෙන් විශාල මුදලක් එම ත්‍රස්ත සංවිධානයට ලැබි ඇති බවද සොයා ගැනිමට හැකිව ඇති අතර මෙතරම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවල ආදායමින් පමණක් ලැබුණාද නැතහොත් මොවුන්ට වෙනත් ක්‍රමයකින් ලැබුණ මුදල් මොවුන් හරහා ජමාත් සංවිධානයට ලැබුණාද යන්න හෙළි කර ගැනිමට පරික්ෂණ සිදු වෙයි

ජමාත් ත්‍රස්ත සංවිධානය සතුව රුපියල් බිලියන හතක් සහ තවත් මිලියන ගණන් බැංකු ගිණුම් වල මුදල්ද ඇතුළත් ව අති විශාල මුදල් සම්භාරයක් එම සංවිධානය සතුව ඇති බව අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හදුනාගෙන මේ වනවිට එවැනි ගිණුම් සිල් තබා තිබේ.

මේ අතර ජමාත් ත්‍රස්ත සංවිධානයේ මුදල් ගිණුම් සහ මරාගෙන මැරුණ සාමාජිකයන්ගේද අත් අඩංගුවට ගෙන සිටින ත්‍රස්ත සාමාජිකයන්ගේද ගිණුම් පරික්ෂා කිරිමට අමතරව මේ වන විට එම සංවිධානයට උදව් කර ඇති බවට හදුනාගෙන සිටින ව්‍යාපාරිකයන් සහ සෙසු පිරිසගේ ගිණුම් පරික්ෂාවද සිදුවෙමින්පවති . මෙමපරික්ෂා කිරිම්වලින් පසු ඒආකාරයෙන් ත්‍රස්ත සංවිධානයට මුල්‍ය වශයෙන් උදව් කර එම සංවිධානයට ආධාර අනුබල දුන් සහ වෙනත් ආකාරවලින් උදව් උපකාර වලින් වත් කම් උපයා ගැනිමට සහයෝගය දුන් පිරිස හදුනාගනිමින් සිටින අතර තවත් සුළු කාලයක් තුළ ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගැනිම සිදු වෙයි.

විජයානි එදිරිසිංහ

(Visited 718 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment