සළුසල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමට ජනපති උපදෙස්

රජයට බරක්ව පවතින සහ නිසි අයුරින් ක්‍රියාත්මක නොවන සළුසල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසුරුවා හැරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ, පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු මූලස්ථානය ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් ජාවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි සළුසල ප්‍රධාන කාර්යාලයට අයත් ඉඩම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස ද ජනාධිපතිතුමා අදාළ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් දුන් බවයි.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමග ඊයේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැති රැස්වීමේදී ජනාධිපතිතුමා එම උපදෙස් දී තිබේ.

(Visited 275 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment