අත – පොහොට්ටු සාකච්ඡා කල්යයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ අතර අද (17) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු සාකච්ඡා කල් දමා ඇත.
මෙම සාකච්ඡාවල 5වන වටයේ සාකච්ඡාව පසුගිය 07 දා විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදී පැවති අතර එහිදි දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවයෙන් අද 06වන වටයේ සාකච්ඡා සඳහා යළි හමුවීමට එකඟව තිබුණි. නමුත් මේ සාකච්ඡාව ජූනි 26 දක්වා කල් දමා තිබේ.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment