මේ වසරේ එන ඕනෑම ඡන්දයකට සිරිකොත වැඩ අරඹයි

මේ වසරේ පැවැත්වෙන ඕනෑම මැතිවරණයකට මුහුණදීම සඳහා ‘සිරිකොත වැඩ අරඹයි”යන තේමාව යටතේ සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානය බලගැන්වීම මෙම සතියේ ආරම්භ කෙරේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුන් උපදෙස් අනුව පක්ෂ මහලේකම් අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානය ‘සිරිකොත වැඩ අරඹයි‘ මෙහෙයවීමට නියමිතය. ඕනෑම මැතිවරණයක් සඳහා මුහුණදීමට ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩපිළිවෙළ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජාතික සංවිධායක අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා ද පූර්ණ කාලීනව සම්බන්ධ වේ.

 සතියක විදේශ සංචාරයකින් පසු දිවයිනට පැමිණෙන වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති නවීන් දිසානායක මහතා සහ පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සමඟ එක්ව ඡන්දපොළ හා ආසන මට්ටමින් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment