අනතුරු ඇඟවීමේ විශේෂ කාලගුණ නිවේදනයක්

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් විශේෂ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු, ඌව හා වයඹ පළාත්වලට තද සුළං සහ තද වැසි ඇතිවීමේ හැකියාවක් ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එම පළාත්වලට වටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 50 සිට 60 දක්වා තද සුළං ඇතිවියහැකි බවද,

නැගෙනහිර සහ උතුරුමැද පළාත්වලට පැයට කිලෝමීටර් 50 දක්වා තරමක තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

එමෙන්ම සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලට ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ට වැඩි තද වර්ෂාපබතනයක් ද බස්නාහි පළාතටත්, ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැමි ස්ථානවලටත් මිලිමීටර් 75ක පමණ තරමක තද වර්ෂාපතනයක්ද ඇතිවිය හැකි බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.


(Visited 8 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment