වර්ජනය අවසන් වුණත් සෑම සිකුරාදාවකම දුම්රිය වර්ජනයක්

බ්‍රහස්පතින්දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ආරම්භ කළ දුම්රිය වර්ජනය ඊයේ (22දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ අවසන් වුවත් සෑම සිකුරාදා දිනකම දුම්රිය වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව සෑම සතියකම බ්‍රහස්පතින්දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ ආරම්භ කරන දුම්රිය වර්ජනය සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රිය තෙක් ක්‍රියාත්මක කරන බවත් දුම්රය වෘත්තී්‍ය සමිත සඳහන් කරයි.

දුම්රිය වර්ජන හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි පීඩාවකට ලක්වන අතර පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබෙන සංචාරක ව්‍යාපාරයටද මෙය දැඩි බලපෑමක් එල්ල කරමින් තිබෙයි.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment