‍බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් නෑ

බස් ගාස්තු විෂමතා ඉවත් කර, නිවැරදි බස් ගාස්තුවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට නවීන තාක්‍ෂණය භාවිත කරන බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් ජාතික බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්තියට අනුව (01දා) දින බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුවිය යුතුව තිබුණද, නවීන තාක්‍ෂණයෙන් එය සකස් කිරීමට මාස 03ක් ගතවන බැවින් අද දින ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුනොවන බව එම කොමිසමේ සභාපති ජනක මල්ලවආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය හරහා සකස් කළ යෙදුමක් (ඇප්) මගින් මාර්ග සියයක ගාස්තු ඇතුළත් කර අදාළ කටයුත්ත සිදුවන බවත්, මේ හරහා සියලු දෙනාට සාධාරණයක් සිදුවන බවත් හෙතෙම පවසා සිටියේය.

නව ගාස්තු සංශෝධනය තවත් මාස 03කට පසු ප්‍රකාශයට පත්වන බවත්, එහිදී පිරිවැය 12ක් පිළිබඳ සලකා බලා අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය සිදුවන බවත් සභාපතිවරයා පැවසීය.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment