ළමා විවාහ තහනම් කරන්න රතන හිමිගෙන් පනතක්

ළමා විවාහ නීති විරෝධී කිරිමට අදළ පනත් කෙටුම්පතක් ලබන සතියේදි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්  කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියෝ ප්‍රකාශ කළහ.මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළහ.

“හින්දු හා බෞද්ධයින් විශාල පිරිසක් විවාහයෙන් මුස්ලිම් ආගමට හරවාගෙන තිබෙනවා. පාසල් යන දරුවන් විවාහ කර ගැනීම රටේ නීතිය යටතේ වරදක්.

කොන්ද පන ඇති ආණ්ඩුවක් විසින් ඊළඟ ජනපතිවරණයෙන් පසුව කළ යුතු පළමු කාර්යය තමයි පාසල් යන දරුවන් විවාහ කර ගැනීම නීති විරෝධී කිරීම.

මේක පනතක් ලෙස ලබන සතියේදී අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

විවාහයෙන් මුස්ලිම් ආගමට හරවා ගත් ප්‍රමාණය 90000ක් පමණ වෙනවා. මේ පිරිසට ආපහු තමන්ගේ ආගමට යන්න අවශ්‍යනම් ඒ සඳහා නීති කිහිපයක් හඳුන්වාදීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇතැම් මද්‍රාසා පාසල්වල අරාබි භාෂාව හා ඉස්ලාම් ආගම පමණයි උගවන්නේ.

මේ මද්‍රාසා පාසල් තහනම් කිරීමේ පනතත අපි ලබන සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.”

(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment