වියළි කාලගුණයෙන් ලක්ෂ 6ක් පීඩාවට

දිස්ත්‍රික්ක දාහතකට බලපා තිබෙන වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පවුල් එක්ලක්‍ෂ හැත්තෑතුන්දහස් අනූඑකකට අයත් පුද්ගලයන් හයලක්‍ෂ පහළොස්දහස් නවසියඅසූහතරක් පීඩාවට පත්ව තිබේ.

බොහෝ පිරිස් පානීය ජල ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටින අතර, පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් වගා කටයුතු පවා විනාශ වී යමින් තිබෙන බවද ගොවි ජනතාව සඳහන් කරති.

බොහෝ ප්‍රදේශවලට රජය මැදිහත්ව ජලය බෙදා දීමට කටයුතු කළද, ලබාදෙන ජලය ප්‍රමාණවත් නොවන බවද එම ජනතාව පෙන්වා දෙති.

(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment