අධිවේගී මාර්ග 3ක් මේ වසරේ ජනතා අයිතියට

මේ වසර නිමවීමට පෙර නව අධිවේගී මාර්ග තුනක වැඩ කටයුතු නිම කර ජනතා අයිතියට පත් කරන බව මහාමාර්ග, මාර්ග සංවර්ධන හා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව මාතර – හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ගය, කඩවත – කෙරවලපිටිය අධිවේගී මාර්ගය හා මීරිගම – කුරුණෑගල අධිවේගී මාර්ග ජනතා අයිතියට පත් කෙරෙනු ඇත.

මෙරට මාර්ග ඉතිහාසයේ නවාංග දෙකක් හා සමඟ මේ මාර්ග ජනතා අයිතියට එක් කෙරෙන අතර ඒ අනුව දුම්රිය මාර්ගයකට ඉහළින් යන පළමු අධිවේගී මාර්ගය කඩවත- කෙරවලපිටිය අධිවේගී මාර්ගය හරහා ඉඳි වී ඇති අතර ප්‍රථම ‘අධිවේගී – අධිවේගී‘ අන්තර් හුවමාරුව මාතර හම්බන්තොට මාර්ගයේ වැටියේ ස්ථාපික කර ඇත.

කඩවත- කෙරවලපිටිය මාර්ගය විවෘත කිරීමත් සමගම කටුනායක සිට ඍජුවම දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

නොවැම්බර් මාසයට පෙර මේ අධිවේගී මාර්ග විවෘත කිරීමට යෝජිත අතර කාලගුණික තත්ත්වය මත මාතර හම්බන්තොට අධිවේගී මාර්ගයේ 1හා 2 අදියර තරමක් පමාවීමට ඉඩ ඇති බවද අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

(Visited 1,328 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment