පලා එළවළුවල පලිබෝධනාශක අවදානමක්

අපේ රටේ ගොවි ජනතාව විසින් පලිබෝධනාශක නිර්දේශ ප්‍රමාණයට වඩා පාවිච්චි කිරීම නිසා මෙරට වවන කොළ හා පලා එළවළුවල ඉහළ මට්ටමින් පලිබෝධනාශක අන්තර්ගත වී ඇතැයි වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය හා පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ පර්යේෂකයින් විසින් කරන ලද පර්යේෂණයක් අනුව හෙළි වී ඇත.

ඒ අනුව අපේ උඩරට එළවළුවලට වඩා පහතරට වාණිජ මට්ටමින් වවන ගොටුකොළ, මුකුණුවැන්න හා කතුරුමුරුංගාවල පලිබෝධනාශක අන්තර්ගත වන බව එම පර්යේෂණයෙන් හෙළිවී ඇත.

මෙම අනාවරණය සිදුවී ඇත්තේ පුත්තලම, කළුතර හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවල නියැදි 700ක් පිළිබඳව කළ පර්යේෂණවලින් අනතුරුව බව පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් ආචාර්ය සුමිත් ජයකොඩි මහතා පවසයි.

මේ අතර පලිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය විසින් මෑතකදී හෙළිකළ කරුණු අනුව වසරකට අපේ රටට පලිබෝධනාශක මෙට්‍රික් ටොන් 4000 ක් පමණ ගෙන්වනු ලබයි. ඊට අමතරව වසරකට රසායනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 3000 ක් පමණ ගෙන්වන බවද වාර්තා වෙයි.

නිහාල් පී. අබේසිංහ

(Visited 33 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment