ජවිපෙන් අපේක්ෂකයෙක් දැමීම ධනාත්මකයි! – පුබුදු ජයගොඩ

ජවිපෙන් අපේක්ෂකයෙක් දැමීම ධනාත්මකයි!

ජවිපෙන් අපේක්ෂකයෙක් දැමීම ධනාත්මකයි! – පුබුදු ජයගොඩ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවේදී, ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට ජ.වි.පෙ. විසින් අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදියකු ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලෙස පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ‌ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ දැක්වූ අදහස් මෙම වීඩියෝවේ අඩංගු වේ. මෙම අදහස් පළ කෙරුණේ උසස් අධ්‍යාපනයට අදාළව ප්‍රමිතිය හා තත්ත්වය සහතික කිරීමේ මුවාවෙන් අධ්‍යාපනය විකිණිමේ පනතක් සම්මත කර ගැනීමට ආණ්ඩුුුව උත්සහා කිරීමට එරෙහිවත්,‌මෙවර උසස් ‌‌පෙළ විභාගය‌ට අදාළව මතු වී තිබෙන ගැටළු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් අදහස ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ‌පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් 2019 අගෝස්තු 20 දින පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදීය.සම්පූර්ණ කතාව – https://www.youtube.com/watch?v=9kDooZ-my-s&t=2s

Posted by Front Line Socialist Party on Wednesday, August 21, 2019
(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment