පල්ලෙවත්ත සහ නාගානන්ද සන්ධානගත වෙයි

ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන් දෙදෙනකු වන ආචාර්ය රොහාන් පල්ලෙවත්ත සහ නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු යන මහත්වරුන් ප්‍රමුඛ තවත් දේශපාලන පක්ෂ හා සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් ‘අබිමන් ලංකා’ නමින් සන්ධානගත විය.

අද සවස සව්සිරිපායේ ශ්‍රවණාගාරයේදී ඔවුන් එම ගිවිසුමට අත්සන් තැබීය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා විකල්ප කණ්ඩායම් එකමුතුව ලෙස ‘ අබිමන් ලංකා’ සන්ධානය හඳුන්වා දුන්නේය.

පවත්නා ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයට එරෙහි විකල්ප බලවේගය ලෙස ඔවුන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ දීමට නියමිතය.

එමෙන්ම 2020 මහ මැතිවරණයටද ‘ අබිමන් ලංකා’ සන්ධානය ඉදිරිපත් වනු ඇති.

(Visited 244 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment