කතානායක ධුරයෙන් ඉවත්ව යන බවට පළ වන පුවත අසත්‍යයි – කතානායක

2018 ඔක්තෝම්බර් මස 26 වන දින පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නොමැතිව නව අගමැතිවරයෙකු දිවුරුම් දිමේ නීතිවිරෝධි සහ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධි ක්‍රියාවලිය වැනි සිදුවිමක් යළි  උද්ගත වුවහොත් කථානායකවරයා සිය ධුරයට සමුදී ඉවත්ව යන බවට ප්‍රකාශ කළේ  යැයි (26) ඇතැම් මුද්‍රිත මාධ්‍යයන්හි සහ සමාජ මාධ්‍ය කිහිපයක පළව ඇති  නිසි මුලාශ්‍රයක් පදනම් කර නොගත් පුවත මුළුමනින්ම සාවද්‍ය බව කතානායක කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

අද දින එම කාර්යාලය මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළ සිටියේ එම පුවත වැරදි මුලාශු පදනම් කරගනිමින් සිදු කරනු ලැවුවක් බවයි.

කථානායකවරයා කිසිවිටකත්, එවන් මතයක් නොදරන අතර එවන් ප්‍රකාශයක්ද, සිදුකර නොමැති බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.

එම නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

(Visited 22 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment