පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු දේපළ විනාශ කළ අයට දඬුවම් නොදී ගමේ මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

මුළු රටක් ලෝකයක් බලාගෙන සිටියදී පාර්ලිමේන්තුවේ දේපළවලට හානි කරමින් පොලිස් නිලධාරීන්ට, මන්ත්‍රීවරුන්ට පාර්ලිමේන්තුව තුළදී පහරදුන් අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වූ ආණ්ඩුවෙන් රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට යුක්තිය ඉටුවේ යැයි විශ්වාසයක් නැතැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා පැවසීය.

පළමු විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය ආරම්භ කරමින් පළමු නඩුව ලෙස බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳව නඩුව ගෙන එන ලෙස තමන් ආණ්ඩුවට අභියෝග කළ බවත් එම අභියෝගය භාරගනිමින් ආණ්ඩුවට එලෙස කටයුතු කිරීමට නොහැකි වූ බවත් සඳහන් කළ විජිත හේරත් මහතා මේ වනවිට හෝ බැඳුම්කර නඩුව විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය හමුවට ගෙන තිබීම සතුටට කාරණයක් යැයිද පැවසීය.

පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේ දි මිරිස් කුඩු ගසමින් පොදු දේපලවලට හානි කළ අයට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවාදැයි ප්‍රශ්න කර සිටි විජිත හේරත් මහතා, පාර්ලිමේන්තුවේ වෙච්ච අපරාධ ගැන තවමත් ආණ්ඩුවට යුක්තිය ඉටු කිරීමට නොහැකි වු බව පැවසීය.

එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ගමේ මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්නේ කෙසේ ද යන්න මෙහිදී විජිත හේරත් මහතා ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

ගමේ මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු දේපළ විනාශ කළ අයට දඬුවම් නොදී ගමේ මිනිසුන්ට යුක්තිය ඉටු කරන්නේ කෙසේද?

Posted by Lanka Truth on Wednesday, September 4, 2019
(Visited 13 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment