රන්කිරුල 4000 ට සහයෝගය දැක්වූ සැමට තුති – ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය

මහජන සම්පත රන්කිරුල 4000 වන දිනුම් වාරය සැප්තැම්බර් 06 සුරිය වැව පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයේදී අති විශාල ජනකායකගේ සහභාගිත්වයෙන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්වුනි. ලොතරැයි ඉතිහාසයේ අමතක නොවන ලෙස පාරිභෝගික සැමටත් ,අලෙවි නියෝජිතයින්ට සහ අලෙවි සහායකයින්ටත් තෑගි පිට තෑගි ලබා දීමට එදින හැකි වූ බව ජාතික ‌ලොතරැයි මණ්ඩලය පවසයි.

රට පුරා වාසනාවන්තයා සොයාගිය රුපියල් ලක්ෂ 87 වටිනා Toyota Rush SUV මෝටර් රථය, Toyota wigo මෝටර් රථය, බජාජ් ත්‍රීවීල් රථය, 125CC යතුරු පැදි ,කාන්තා යතුරුපැදි එදින ජයග්‍රහණ ‌ලෙස ලබා දී ඇති අතර විසි ලක්ෂපතියන් දෙදෙනෙක්, දස ලක්ෂපති ජයග්‍රාහකයින් 17 දෙනෙක්, ලක්ෂපති ජයග්‍රාහකයින් 22ක්, i Phone ජයග්‍රාහකයින් දෙදෙනෙක් ‌මෙන්ම රන් කාසි දිනාගත් වාසනාවන්තයින් 146 ක් සමග ජයග්‍රාහකයින් 646,107 දෙනෙක් බිහිකළ අතර ඔවුන් අතර රුපියල් 64,355,460/- කට අධික මුදලක් බෙදාදීමට හැකිවූ බව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය තම නිහතමාණී සතුට පළකර සිටී.

යාපා පටුනේ සිට සූරිය වැව දක්වා දින 16ක් පුරා මණ්ඩලයේ අලෙවි ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම පැමිණි ගමන්මගේදී ජාතික ‌ලොතරැයි මණ්ඩලය හා එකතුවුන, විනෝද වුන, සතුටුවුන සහ සහයෝගය දැක්වූ සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් හා බර්ගර් යන සියලුම ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදකරයි.

”ජිවිතයේ සිහිනයට වාසනාවේ ආශීර්වාදය”
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය.

(Visited 27 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment