හිටපු ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයෙන් ලක්ෂ 15ක් අරගෙන

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු එම කාර්යාංශයෙන් ලක්ෂ 15ක මුදලක් ලබාගෙන ඔහුගේ පෞද්ගලික සහකාර හරහා එම මුදල හිටපු ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසත්, වගකිවයුත්තන්ට නීතිය ක්‍රියාත්හක කරන ලෙසත්, එහි වත්මන් සභාපති අසේල ඉද්දවෙල මහතාට කෝප් කමිටුව ඊයේ (18) නිර්දේශ කර තිබේ.

එවකට හිටපු පාරිසරික සහ මහවැලි සංවර්ධන ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාට මෙම මුදල ලබා දී ඇති බවට භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඊයේ කෝප් කමිටුව හමුවේ අනාවරණය කර ඇත.

හිටපු සභාපති සෙනරත් ජයසුන්දර මහතා ඔහුගේ පුද්ගලික සහකාර ලක්මාල් ගුණසේකර නැමති අය විසින් ඇමතිවරයාට 2014 වසරේදී එම මුදල ලබා දී ඇති බවට සඳහන් වන බවත් එහි මුල් පිටපත් නොමැති බවත් මෙහිදී අනාවරණය වී තිබේ.

2014 වසරේදී හිටපු ඇමතිවරයාගේ ඉල්ලීමක් මත මහජනතාව දැනුම්වත් කිරීම සඳහා මෙම මුදල් අත්තිකාරමක් ලෙස ලබා ගෙන ඇති බවත් එම මුදල නැවත නොපියවීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු සභාපතිවරයාට නඩු පැවරිය හැකි බවත් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ නිලධාරීහු කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ මුදල් වැය කරමින් සිදු කරන සුබසාධන වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන ලෙසත් කෝප් කමිටුව මෙහිදී නියෝග කර තිබේ.

(Visited 104 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment