මාධ්‍ය ආයතනවලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට සූදානම් – මැකොස කියයි

රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි තරංගමාලා ජනතාව සතු අයිතියක් බැවින් ඒවා භාවිත කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සියළුම රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය ආයතන වෙත දැනුම් දෙයි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් සභාපතිවරයා මේ බව දැනුම් දුන් අතර මාධ්‍ය ආයතනවලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමටද සූදානමක් ඇති බව ඔහු අවධාරණය කරයි.

විශේෂයෙන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය හැසිරෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙක් නීතිමය කටයුතු සිදු කරන බවත් පුද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය වෙත යාමට සිවිල්  පුරවැසියන් පිරිසක් සූදානම් බවත් එසේ ගියහොත් එහිදී ජනතාවගේ පැත්ත ගනිමින් තමන් කටයුතු කරන බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අවධාරණය කර සිටියේ ය.

(Visited 113 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment