තැපැල් ඡන්දයේ පළමු දිනය සාමකාමියි

ජනාධිපතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ඊයේ(31) ආරම්භ වූ අතර එය අද දිනයේ ද සිදුකිරීමට නියමිතය.

ඊයේ දින සිදුකෙරුණු තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ කටයුතු සාමකාමීව සිදුවූ බව පැෆ්රල් සංවිධානය සඳහන් කරයි. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කර සිටියේ තැපැල් ඡන්ද දායකයන්ගෙන් සියයට අසූවක පමණ පිරිසක් පළමු දිනයේම සිය ඡන්දය භාවිත කර ඇති බවය.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, පොලිස් ස්ථාන සහ මැතිවරණ කාර්යාලවල නිලධාරීන් ලබන 4 සහ 5 දිනයන්හි තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නියමිතය.

මෙම දිනයන්හි තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වූ ඡන්ද දායකයන්ට, ලබන 7 වැනිදා තමන්ට අයත් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයේදී ඡන්දය භාවිත කළ හැකිය.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment