පිල්ලෙයාන්, වර්දරාජා, කරුණා, හිස්බුල්ලා අතර ඇති ගිවිසුම් මොනාද.? සජිත් මහින්දගෙන් අසයි..!

පිල්ලෙයාන්, වර්දරාජා පෙරුමාල්, කරුණා අම්මාන් හා එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා යන මහත්වරුන් සමග ඇති රහස් ගනුදෙනු පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් කරන ලෙස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අභියෝගයක් එල්ල කර තිබේ.

පළාත් සභාවලට දැනට පවතින බලතල අඩු බවට විශ්‍රාමික ජනාධිපති, විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිගත් බවත් පළාත් සභා වෙත බලතල වැඩි කිරීමට ඔහු පොරොන්දුවූ නිසාත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නම් කරන ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හට ඉදිරි සහාය ලබාදීමට තීරණය කළ බව උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය දෙමළ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ නායක වරදරාජා පෙරුමාල් මහතා මීට පෙර සඳහන් කර සිටියේය.

පස්වසරක් බලයේ සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂය උතුරු නැගෙනහිර ජනතාව වෙනුවෙන් කිසිවක් සිදුනොකළ බවත් මහින්ද රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් පත්වන නව ජනාධිපතිවරයා තුළින් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමිවේයැයි කිසිදු විශ්වාසයක් නැතත් යෝධ සංවර්ධනයක් හෝ සිදුවනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බවත් ඒ මහතා පවසයි.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment