රාජපක්ෂලා කපෝති වෙන්න රනිල් ගහපු තුරුම්පුව

රාජපක්ෂලා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ වල දේශපාලනය කියවීමට අතිශය දක්ශ වනවා සේම රනිල් මුලු රටේම දේශපාලනය කියවීමෙහි අති දක්ෂයෙකි.
වි රනිල් පලමු තුරුම්පුව ඇද්දේය. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනප්‍රියත්වය රදවා ගැනීමට රනිල්ට වුවමනා විය.

ඔහුවිටින් විට තුරුම්පු ගැසුවේය. විටෙක සජිත් ජනාදිපති කරලියට ගෙනාවේය. විටෙක කරූ ජනාදිපති කරලියට ගෙනාවේව. විටෙක පාඨලීව ජනාදිපති කරලියට ගෙනාවේය. විටෙක ඔහුම ජනාදිපති කරලියට ආවෙය.

රාජපක්ෂලා අනාත විය. රනිල් කුමක්ද මේ කරන්නෙ. ඔපුන්ට සිතා ගැනීමට වත් නොහැකි විය. රනිල් යනු සියවසේ සුපිරිම දේශපාලන ගේම් කාරයා බව මහින්ද දනී.

සජිත්,කරූ,පාඨලී,රනිල් යන ජනාදිපති අපේක්ෂක නම් අතර රාජපක්ෂලා වටේ යැව්වේය. ඔවු වටේ යැවීමත් මේ ගේම් එකේම කොටසකි. රාජපක්ෂලා නන්නත්තාරය. මඩ ගහන්නෙ කාටදැයි හිතා ගැනීමට නොහැකි තරමට ඔවුන් අසරණ විය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැති මාධ්‍ය ජනප්‍රියත්වය ඔහු ලබා ගත්තේය. සෑම මාධ්‍යම හැම වෙලේම බැලුවේ අපේක්ෂකයා කවුද යන්නය. ඔවු ඔහු අතිශය සාර්ථකය.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment