විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පෝදා ධර්ම දේශනාවේ අසිරිය

විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන මාසික පෝදින ‘සිරි සදහම් සෙත’ ධර්ම දේශනාව ඉකුත් නවම් පෝයදා පැවැත්වුණි.
සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී ත්‍රිපිටක විශාරද අග්ගමහා පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ මෙවර ධර්ම දේශනාව පැවැත්වූ අතර ඉහිදී ඉතා සිත් පහන් කරවන සිදු වීම් කිහිපයක්ම දැකිය හැකි විය. ධර්මදේශනාව ශ්‍රවනය කිරීමට හේමා ප්‍රේමදාස ආර්යාවද පැමිණ සිටියා ය.
මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ ධර්මාසනයෙහි වඩා හිඳුවීමෙන් අනතුරුව විපක්ෂ නායකවරයා සන්සුන්ව මල් පහන් පුදා කටයුතු ආරම්භ කළේය.
මහනාහිමිපාණන් වහන්සේ කාලීන,විචිත්‍ර ධර්මදේශනාවක් පැවැත්වූ අතර වත්මන් විපක්ෂ නායකවරයාගේ ක්‍රියා කලාපයද ප්‍රසංසාවට බඳුන් කළහ.
ධර්මදේශනාව හමාර වීමෙන් පසු මහනාහිමිපානන් වහන්සේව වත්තන් කරගෙන විපක්ෂ නායක කාර්යාලයෙන් පිටතට පැමිණියේද විපක්ෂ නායකවරයාය.
එය බෙහෙවින්ම අපූරු දසුනක් විය.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment