මහින්දගේ බේගල් වලට සජිත්ගෙන් පිළිතුරු

විපක්ෂය නිසා අතුරු සම්මත ගිණුම ගේන එක වැළකී ගියා. සිංහල අවුරුද්දට කැවුම් කිරිබත් හදාගෙන සතුටු වීමට ගම්බද ජනතාවටත් කම්කරු ජනතාවටත් තිබූ අවස්ථාව වැළකී ගියේඒ නිසා. ඒකට විපක්ෂය වග කියන්න ඕන යැයි මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

ඔහු එබව කියා සිටියේ, මහනුවර උඩරට කලා සංගම් ශාලාවේදී ඊයේ (21) පැවැති ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමයේ ජාතික සමුළුව අමතමිනි.
නමුත් මේ ප්‍රකාශය සහමුලින්ම වැරදි ප්‍රලාපයක් බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කීය.
ඔහු මුලින්ම පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ බවසහතිකව අවධාරණය කළේය.
”මේ යෝජනාවේ කොටස් දෙකයි. සංවර්ධන සහ සහන යෝජනා වලට අපි එකගයි. හැබැයි ණය සීමා උස්සනවට විරුද්ධ යි.”
සජිත් කීවේය.
“යෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගත්තු මොහොතේ රටට වැරදි පණිවිඩයක් දුන්නු නිසා මම කැමතියි ඒක නිවැරදි කරන්න. මේ යෝජනාවෙ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කොටස තමයි සංවර්ධන සහ සහන. සංවර්ධන සහ සහන සියල්ලටම අපි පක්ෂයි. අපි විරුද්ධ ණය සීමාව උස්සන එකට.

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා කිව්වා ‘අපිට ණය ගෙවන්න බෑ, ණය වාරික පසුව ගෙවන්නම්’ කියලා. අවුරුදු තුනක විරාමයක් ඉල්ලුවා. එහෙම තත්වයක් තිබියදී අපි තීන්දු කළා, ණය සීමාව උස්සන්නට බෑ. ණය ගෙවීම සහමුලින්ම නතර කරන්නය කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියලා තියෙද්දී කොහොමද දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ණය සීමාව වැඩි කරන්නය කියන්නේ ?” විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

https://www.youtube.com/watch?v=p2kZX_0t9XQ&feature=emb_logo


එහෙත් ආණ්ඩුවේ අගමැති මෙන්ම ජනාධිපතිද මීට සහමුලින්ම වෙනස් ප්‍රලාපයක් පවසන බව බොහෝ දෙනා පවසති.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment