දිස්ත්‍රික්ක 7 ක් සජිත්ව ඉල්ලයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ‘ලකුණ මත’ අතිශයින්ම භේද බින්න වී තිබියදී පවා එහි දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය නායකයින් ‘ඇති හැකි මට්ටමින්’ ඡන්දයට සූදානම් වනු දැකිය හැකිය. නමුත් මේ දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය නායකයින් සියලු දෙනාම ‘නැවත වතාවක්’ තවත් පොරයක පැටලී සිටින්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස තම තමන්ගේ ‘වැයික්කි’ වලට අද්දාගැනීමට යි.

ඒ අනුව මේ වන විට සජිත්ට දිස්ත්‍රික්ක 7 කින් ම ඡන්ද ඉල්ලීමට යෝජනා ඉදිරිපත් වී තිබේ. ඒ කුරුණෑගල, කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, රත්නපුර සහ හම්බන්තොටිනි. සජිත්ව කොළඹින් ගෙනෙන්නට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ සුජීව සේනසිංහට ය. සජිත්ව කුරුණෑගලට ගන්නට අවශ්‍ය වී ඇත්තේ තුෂාර ඉඳුනිල්ට සහ අශෝක් අබේසිංහට ය. මේ අතර අජිත් පී. පෙරේරා උනන්දු වන්නේ සජිත්ව කළුතරට ඇදගෙන යාමට ය. චානක අයිලප්පෙරුම,ලකී ජයවර්ඩ්Hඅන සහ තිලිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් සජිත්ව මහනුවරට ඉල්ලයි. ගම්පහට සජිත්ව ඉල්ලන්නේ එහි ප්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන්ගේ කණ්ඩායම යි.

මේ අතර තවමත් සජිත් තමන් තරගවදින දිස්ත්‍රික්කය ‘ස්ථිර’ කර නැති අතර ඉදිරියේ දී ඔහු දිස්ත්‍රික්කයක් තෝරාගනු ඇතැ’යි ද, එමෙන් ම එය නියත වශයෙන් ම හම්බන්තොට නොවිය හැකි යැයි ද දේශපාලන ආරංචිමාර්ග වලින් දැනගන්නට ලැබේ.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment