සන්ධානය ලියාපදිංචි නෑ-රනිල්ගේ බොරුව අතේ පත්තු වෙයි.

සමගි ජන බලවේගය මැතිවරණ කොමිසමේ ලියාපදිංචි නැති බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය සුපුරුදු බේගලය අද උදෑසන සිරිකොතදී වපුරා තිබේ.

සමගි ජනබලවේගයේ විජයග්‍රාහී බලපෑම මේ වනවිට රනිල් පාර්ශවයෙ බරපතළ සසල වීමකට හේතුවී තිබේ.

උදෑසන සිරිකොතදී මන්ත්‍රීවරු කැදවූ රනිල් මේ කුඨ නාටකය රගදැක්වූහ..සමගි ජනබලවේගය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගත් අතර එහි ලියාපදිංචිය ද ඊට හිමිව තිබේ.

එහෙත් රනිල් සහ කල්ලිය බොරු අවලාද නගමින් සත්‍ය වසන් කරමින් සිටී.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment