මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉල්ලන අපේක්ෂකයන්ගෙන් බහුතරයක් බාර්කාරයෝ..!

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරඟ කරන අපේක්ෂකයන්ගෙන් බහුතරයක් බාර් හිමියන් බවත් අප රටට ආදරේ කරන මිනිස්සු අපේක්ෂා කරන්නේ බුකීකාරයෝ, බාර්කාරයෝ, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ, කුඩුකාරයෝ, ජාති ආගම් භේද ඇති කරන්නේ නැති, රජයේ, මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි  හොරකම් කරන්නේ නැති පිරිසිදු පාර්ලිමේන්තුවක් පමණක් බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මෙවර මැතිවරණ අපේක්ෂක උදාර රත්නායක මහතා පවසයි. ඔහු වැඩිදුරටත් පවසන්නේ,

“ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත හාමුදුරුවෝ පසුගිය දවසක කිව්වා මේ පාර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉල්ලන අපේක්ෂකයන්ගෙන් බහුතරයක් සෘජුව හෝ වක්‍රව බාර්කාරයෝ කියල. මේ රටට ආදරේ කරන මිනිස්සු අද ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ බුකීකාරයෝ නැති, බාර්කාරයෝ නැති, ස්ත්‍රී දූෂකයෝ නැති, කුඩුකාරයෝ නැති, ජාති ආගම් භේද ඇති කරන්නේ නැති, රජයේ, මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි  හොරකම් කරන්නේ නැති පිරිසිදු පාර්ලිමේන්තුවක්. මේ වගේ පුද්ගලයන් මොන දේශපාලන පක්ෂයක් නියෝජනය කරමින් තරඟ කළත් ඔවුන්ව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ බලය හා හැකියාව තිබෙන්නේ ඔබට පමණයි. මහජන මුදල් කෝටි 800ක් වියදම් කරලා ඒ වගේම කොරෝනා අවදානම එක්ක ඔබ මෙවර චන්ද පොළට ගිහිල්ලා නැවත පත්කර ගන්නේ මම අර කලින් කී කණ්ඩායමමද??? නැත්නම් ඔබේ දූ දරුවන්ගේ යහපත් අනාගතයක් ගැන හිතන උගත්,බුද්ධිමත් කණ්ඩායමක් පාර්ලිමේන්තුවට යවනවාද කියා ඔබ තීරණය කරන්න. හොඳින් සිතන්න.” යනුවෙනි.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment