ඔබාමාගේද ඇතුළුව twitter ගිණුම් 130ක් හැක් කරයි..!

ඩිමොක්‍රටික් ජනාධිපති Joe Bidenගේ, තාක්ෂණික ව්‍යවසායක Elon Muskගේ සහ හිටපු ඇමෙරිකානු ජනපති ඔබාමාගේ ඇතුළු twitter ගිණුම් 130කට සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා.

twitter පණිවිඩ යවමින් එම ගිණුම් හැක් කිරීම නිසා twitter වෙබ් අඩවියට හානි වීම පාලනය කිරීමට විශාල twitter ගිණුම් සංඛ්‍යාවක් වසා දැමීමට එම සමාගම කටයුතු කර තිබෙනවා.

මෙලෙස සිදුවන සයිබර් ප්‍රහාර වලින් වෙබ් අඩවිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා පිළියම් යෙදීම මෙන්ම අනාගත hack කිරීමට ගන්නා උත්සාහයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට සේවකයින් පුහුණු කිරීම සහ ප්‍රහාරය පිළිබඳව ප්‍රසිද්ධ කරන තොරතුරු සීමා කරන බව twitter සමාගම පවසනවා..

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment