ගම්පහ ගුරුවරයෙකුට කොරෝනා ආසාදිතයි | පන්තිත් පවත්වලා..!

නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයාගේ ආශ්‍රිතයින් 150 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණ සිදුකළ බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි සුභාස් සුබසිංහ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

මෙම ගුරුවරයාට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට පසුගිය 19 වෙනිදා තහවුරු වූ බවයි දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා කියා සිටියේ.

මිට පෙර කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ කන්දකාඩු පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ උපදේශකවරුන් රැගෙන ගිය රියදුරෙකු ගෙන් මෙම ගුරුවරයාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වෛද්‍ය සුභාස් සුබසිංහ ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම ගුරුවරයා ගම්පහ ප්‍රදේශයේ විදුහලක ඉගැන්වීම් සිදුකර ඇති අතර ඔහු ළමුන්ට උපකාරක පංතිද පවත්වා ඇති බවට හෙළිව ඇති බවයි වෛද්‍ය සුභාස් සුබසිංහ ප්‍රකාශ කළේ.

එලෙස පාසැලේ එම ගුරුවරයාගේ ආශ්‍රිත ගුරුවරුන් හා ළමුන්ද , උපකාරක පංති පැවැත්වූ ළමුන් හා එම නිවෙස් වල ආශ්‍රිතයින් සොයා ගෙන ඔවුන්ව නිරෝධායනයට යොමු කළ බවයි දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම ගුරුවරයාගේ පාසැලේ ආශ්‍රිත ගුරුවරුන් හා ළමුන් 52ක් පමණ හා උපකාරක පංති ආශ්‍රිතයින් 100 දෙනෙකු සිටින බවත් ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිදුකළ බවත් එම වාර්තා වල ප්‍රථිපල අනුව ඒ කිසිවෙකුටත් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට හෙළිව ඇති බවයි ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment