අද රාත්‍රී 10 සිට කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැය 14 ක ජල කප්පාදුවක්..!

ඇතුල්කෝට්ටේ, පිටකෝට්ටේ, බැද්දගාන, මිරිහාන, උඩහමුල්ල, ගංගොඩවිල, මාදිවෙල, තලපත්පිටිය, නුගේගොඩ, පාගොඩ, නාවල, මොරගස්මුල්ල, රාජගිරිය, කොළඹ 5, 7 සහ 8 ට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජල සම්පාදන හා ජල පවාහන මණ්ඩලය දැනුම්දෙනවා.

අද රාත්‍රී 10 සිට පැය 14ක් මෙම ජල අත්හිටුවීම බලපැවැත්වෙන බවයි ජල සම්පාදන හා ජල පවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment