මෑත කාලය තුළ ස්ත්‍රී දූෂණ හා ළමා අපයෝජන වල සීඝ්‍ර වර්ධනයක්.!

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෑත කාලීනව ළමා අපයෝජන සහ ස්ත්‍රී දූෂණ සිදුවීම්වල වර්ධනයක් දක්නට ඇතැයි මනු තිසේරා මහත්මිය පවසයි.

2020 මුල් දින 15 තුළ දිවයිනේ විවිධ පොලිස් කොට්ඨාසවලින් ස්ත්‍රී දූෂණ සිද්ධීන් 142 ක්, බරපතල ලිංගික අපයෝජන සිද්ධීන් 42 ක් සහ ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් 54 ක් වාර්තා වී ඇති බව ඊයේ(22) මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ය සඳහන් කළාය.

මෙය ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ වාර්තා බවත් වාර්තා නොවන අපරාධ තව බොහොමයක් තිබෙන්නට හැකි බවත් ය මෙහිදී සඳහන් කළාය.

දරුවන්ට මෙවැනි අපචාර, හිංසන වලට මුහුණ දීමට ඉඩ නොතැබිය යුතු බවත් ඉදිරි මැතිවරණයේදී දැඩිව හොඳ තීරණයක් ගෙන පුද්ගලයකුට හෝ පක්ෂයකට නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා ස්වාධීන මතවාදය ආරක්ෂා කරන පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවා කාන්තාවන්ට, දරුවන්ට ආරක්‍ෂිත වටපිටාවක් ගොඩනගා ඒ පිළිබඳව නොභියව කටයුතු කරන පිරිසක් ඉදිරියට යැවිය යුතු බව ඇය අවධාරණය කළාය

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment