මෙවර ඇසළ පෙරහැර අනිද්දා සිට|මහජනතාවට නැරඹීමට අවසර නෑ.!

මෙවර ඇසළ පෙරහැර ජුලි මස 25 වැනිදා සිට අගෝස්තු මස 04 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන බව දියවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතා සඳහන් කරනවා.

කොවිඩ්-19 හි බලපෑම නිසා මහජනතාවට මග දෙපස සිට පෙරහැර නැරඹීමට මෙවර අවස්ථාව නොලැබේ. ඒ අඩුව සපුරාලමින් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ නිවසේ සිටම සජීවීව පෙරහැර නැරඹීමට හෙළකුරු වෙතින් මහජනතාවට අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබේ.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment