පොලිසියෙන් විශේෂ දුරකථන අංක දෙකක් මහජනතාවට හඳුන්වා දෙයි.!

පොලිස් මුලස්ථානය විසින් විශේෂ දුරකථන අංක දෙකක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා. ඒ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයින්, ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සහ අයථා ලෙස උපයා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මහජනතාවට මෙම දුරකථන අංක දෙක හරහා පොලිසියට ලබාදීම සඳහායි.

ඒ අනුව විෂ මත්ද්‍රව්‍ය, ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු, සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සම්බන්ධයෙන්, මහ පරිමාණ දුෂණ, කප්පම් ගැනීම් ආදිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයාට සෘජු ලෙස දැනුවත් කිරිමට දුරකථන අංක 1997 යොදා ගත හැකි බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ජාලිය සේනාරත්න ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

මිට අමතරව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පිහිටුවා ඇති විශේෂ ඒකකයට දුරකථන අංක 1917 ඔස්සේ අපරාධ කල්ලි සහ සාමාජිකයින් උපයා ගෙන ඇති වත්කම්, මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ උපයා ගෙන ඇති දේපළ යනාදිය සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දිය හැකි බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ.

මෙම දුරකථන අංක දෙක සඳහා තොරතුරු ලබා දෙන පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සහතික වන බවයි මෙහිදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment