කුඩා කණ්ඩායම් කුමන්ත්‍රණ අසාර්ථකයි

ආණ්ඩුව පෙරැළීම සඳහා කුඩා කණ්ඩායම් සිදුකරන කුමන්ත්‍රණ සාර්ථක නොවන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා පැවසීය. කුමන්ත්‍රණ යනු බලය වෙනස් කිරීම සඳහා උචිත ක්‍රමයක් නොවන බවද පෙන්වා දුන් සිල්වා මහතා වහලුන් පිරිසකට ආණ්ඩුවක් පෙරැළීමට කිසිදු හැකියාවක් නොමැති බවද කීය. ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ‘ලෙනින් කියවමු’ යන මැයෙන් සම්මන්ත්‍රණයක් කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගියදා (22) පැවැති උත්සවයට එක්වෙමින් ප්‍රධාන ලේකම්වරයා කියා සිටියේය. පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීතරයි කියන පුද්ගලයන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරභාවය කෙළසමින් සිටින බව කී සිල්වා මහතා හැමදාමත් පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතරභාවය වම විසින් සුරක්ෂිත කර තිබෙන බවද පෙන්වා දුන්නේය. ධනවාදී පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය…