ත්‍රි’මලය-ගාල්ල වරායන් පැය 24ම වැඩට

ත්‍රිකුණාමලය සහ ගාල්ල වරායන් මේ වසර අවසානයට පෙර පැය 24ම මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරන වරායන් බවට පත් කරන බව වරාය, නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය. මෙහි පළමු පියවර වශයෙන් ලබන අප්‍රේල් මාසයේ සිට ත්‍රිකුණාමල වරායෙහි රාත්‍රී මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය රේඩාර් පද්ධති මෙන්ම සෙසු යටිතල පහසුකම් ද ඉක්මනින් එහි ස්ථාපනය කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා ජපානයයෙන් බිලියන 1ක ආධාරයක් ලබා දී ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා මෙය කඩිනම් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවද සඳහන්…