මී. 400 ක්‍රීඩක කාලිංග කුමාර තහනම් උත්තේජක ගත් බවට දිල්ලි රසායනාගාරය යළිත් කියයි

මලල ක්‍රීඩක කාලිංග කුමාර තහනම් උත්තේජක භාවිතාකර තරග වැදී ඇති බවට ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර රසායනාගාරයක වෛද්‍ය වාර්තාවකින් යළිත් වරක් තහවුරු වෙයි. ඒ අනුව ඔහුට දඬුවම් පැනවීම උදෙසා විනය කමිටුව වෙත යොමු කිරීමට ජාතික තහනම් උත්තේජක මර්දන නියෝජිතායතනය පියවර ගෙන ඇත. එමෙන්ම මේ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය වෙත ඊයේ දැනුම්දී ඇති අතර ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන දෙස් – විදෙස් මලල ක්‍රීඩා තරගවලට සහභාගීවීමද තහනම්කර ඇත. ඔහුගේ මූත්‍රා සාම්පලයේ ‘ඇනබොලික් ස්ටොරයිඩ්’ සංඝටක ඇතුළත් තහනම් උත්තේජක වර්ගයක් තිබී ඇති අතර ඒවා ඔහුට ලබාදුන්නේ කවුදැයි සෙවීමට වෙනම විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තාවේ. මෙය…