රන්ජන්ගේ මුල් වීඩියෝව අප සතුව නෑ -සිරස කියයි

අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සහ නීතිඥවරුන් සම්බන්ධව රන්ජන් රාමනායක මහතා කළ ප්‍රකාශය ඇතුළත් මුල් වීඩියෝ පටය තම ආයතනය සතුව නැතැයි ‘සිරස’ නිව්ස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ගයාන් සම්පත් සෝමචන්ද්‍ර මහතා ඊයේ (28) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දී කීය. රාජ්‍ය ඇමැති රන්ජන් රාමනායක මහතා මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශයක් කිරීම මඟින් අධිකරණයට අපහාස කර ඇති බවට ගොනුකර ඇති පෙත්සම් දෙකක් ඊයේ විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදී සාක්කි දෙමින් ගයාන් සම්පත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ අදාළ මුල් වීඩියෝ පටය මකා දමා ඇති බවය. සාමාන්‍යයෙන් එබඳු ප්‍රවෘත්ති වීඩියෝ පට මකාදැමීම සිය ආයතනය ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස සිදුකරන බවද කීවේය. අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සහ නීතිඥවරුන් සම්බන්ධ ප්‍රකාශයක් මාධ්‍ය…