වෙනත් රටවල් හා සමපාතව ශ්‍රී ලංකාවත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති හඳුන්වා දිය යුතුයි

පාරිසරික හා කාලගුණ වෙනස්වීම් අභියෝග හමුවේ වෙනත් රටවල් හා සමපාතව ශ්‍රී ලංකාවත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති හඳුන්වාදීම කළ යුතු බව විදුලිබල, බලශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා පවසයි. හරිත බලශක්තිය පිළිබඳ විශිෂ්ට ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට මූල්‍ය පහසුකම් හිමි වීම ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති විශේෂ ජයග්‍රහණයක් බව ද ඇමැතිවරයා පැවැසුවේය. ‘හරිත බලශක්ති ශූරයා 2019‘ තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීමට ජර්මන් තානාපති කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවට සහභාගි වෙමින් ඇමැතිවරයා මේ බව ඊයේ (28) ප්‍රකාශ කළේය. ඇමැතිවරයා මෙසේද පැවැසුවේය. විදුලිබල, බලශක්ති විෂයේ ප්‍රායෝගික ගැටලු රැසක් තිබෙනවා. මේ විෂය මට…