ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයෝ කරන මෝඩ, ගොන්, තකතීරු වැඩවලට අගමැති සම්බන්ධ නෑ – රවණා බලය.!

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දැනුවත්කම මත කුරුණෑගල සිද්ධිය ඇති වූ බවට කරුණු දැක්වීමට විපක්ෂයේ ඇතැම් පිරිස් උත්සහ කරන බව රවණා බලය සංවිධානය පවසයි. මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමි සඳහන් කලේ කිසිම විටක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අනුදැනුම මත එවැනි දෙයක් සිදු නොවන බවත් අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමේදී පවා පෞරාණික වටිනාකම් ඇති සමහර ස්ථාන ආරක්ෂා කරමින් ඒවා ඉදිකිරීමට ඔහු පියවර ගත් බවයි. ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයෝ කරන මෝඩ, ගොන්, තකතීරු වැඩවලට ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා සම්බන්ධ කර ගැනීමට බලවත් ලෙස කණගාටුදායක බව උන්වහන්සේ මෙහිදී කියා සිටියේය.